dekorace Ldekorace R
zelva

Zajímavosti

Co jste pravděpodobně nevěděli...

Jak dlouho po požití alkoholu můžete řídit? K tomu Vám pomůže níže uvedená tabulka…


Jaký čas potřebuje alkohol, než zmizí z krve řidiče (v hodinách)

Poznámka: výpočty jsou orientační a berou v úvahu muže o hmotnosti 85 kg a ženu o hmotnosti 60 kg. Nebrali jsme v úvahu resorpční deficit, který kolísá podle toho,jaké bylo před pitím alkoholu požito jídlo.


Důležitá poznámka: Ženy, děti a mládež, lidé vyššího věku, ti kdo trpí některými nemocemi nebo jsou léčeni určitými léky, odbourávají alkohol pomaleji nežli uvádí tabulka.


Pivo 10° muž žena
0,5 l 2,15 3,42
1 l 4,30 7,24
1,5 l 6,45 11,07
2 l 9,00 14,49
2,5 l 11,15 18,31
3 l 13,30 22,15
3,5 l 15,45 25,57
4,l 18,00 29,38
4,5 l 20,15 33,20
5 l 22,30 37,02


Pivo 12° muž žena
0,5 l 2,45 4,31
1 l 5,30 9,12
1,5 l 8,15 13,33
2 l 11,00 18,04
2,5 l 13,45 22,35
3 l 16,30 27,06
3,5 l 19,15 31,37
4 l 22,00 36,06
4,5 l 24,45 40,37
5 l 27,30 45,08


víno přírodní muž žena
0,2 2,28 4,04
0,4 l 4,56 8,08
0,6 l 7,24 12,13
0,8 l 9,52 16,18
1 l 12,20 20,22
1,2 l 14,48 24,26
1,4 l 17,16 28,30
1,6 l 19,44 32,34
1,8 l 22,12 36,38
2 l 24,40 40,42


lihovina 40 % muž žena
0,5 dcl 3,15 3,4

Zhoršená schopnost řídit motorové vozidlo nastává i při poměrně nízkých hladinách alkoholu v krvi pod 0,5 promile. Zhoršení schopnosti řídit se prokázalo po dávkách kolem 10 g alkoholu (tedy asi půl litr 10° piva).

Celkově se dá vyvodit závěr, že nehody v důsledku požití alkoholu za volantem byly:


1. 2 x závažnější než je celostátní průměr
2. nadprůměrně četné v noční době, zejména mezi 22. až 3 hodinou ranní
3. nadprůměrně četné v době víkendu
4. především způsobené muži
5. velký počet nehod způsobených mladými lidmi.


Spotřeba čistého alkoholu v Evropě 

země litrů/rok
Portugalsko 16,59
Irsko 15,8
Česko 14,94 GRATULUJEME!
Francie 13,54
Německo 12,54
Slovensko 12,11
Rakousko 12,0
Chorvatsko 11,98
Maďarsko 11,5
Dánsko 11,3
Španělsko 11,17
Velká Británie 9,73
Finsko 9,72
Belgie 9,64
Nizozemsko 9,45
Polsko 8,26
Švédsko 6,71
Norsko 5,0

Zdroj: WHO (1999) Pozn.: Spotřeba alkoholu ve vybraných evropských zemích. Číslo uvádí ročně vypité množství 100% alkoholu v litrech.